پنجشنبه , 18 آگوست 2022 | 06:23

پیگیری پرداخت

جهت پیگیری پرداخت های خود باید شماره رهگیری پرداخت خود را در سیستم وارد نمایید.

در صورتیکه پرداخت شما معتبر نمی باشد و یا با خطا مواجه شدید، از طریق سیستم پاسخگویی اقدام نمایید. پس از ارسال درخواست، طی 3روز کاری مساله بررسی شده و در صورت نیاز کارشناسان موسسه با شما تماس خواهند گرفت.

توجه داشته باشید شماره رهگیری پس از پرداخت کامل به شما نمایش داده شده است.