پنجشنبه , 18 آگوست 2022 | 06:31

پرداخت آنلاین

فرم پرداخت آنلاین

کلیه متقاضیان تبلیغات و حامیان خبرگزاری صلح ، می توانند از طریق فرم ذیل مبلغ خود را پرداخت نمایند.

توجه داشته باشید، شما با کلیه کارت های عضو شبکه شتاب می توانید پرداخت خود را به صورت آنلاین انجام دهید.

پس از پرداخت موفق، الزاما کد رهگیری خودتان را یاداشت نمایید تا در زمان نیاز، به واحد مالی ارائه نمایید. عواقب ناشی از گم نمودن یا فراموش نمودن کد رهگیری برعهده پرداخت کننده می باشد و خبرگزاری هیچگونه مسئولیتی در رابطه با آن نخواهد داشت.

  • در صورتی که معرف دارید، کد معرف یا نماینده را وارد نمایید.
  • مبلغ موردنظر خود را به صورت ریال و عددی وارد نمایید. مثال 20000000